SU CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO FRIGORÍFICO EN GALICIA

Proxecto:
MELLORAS TECNOLÓXICAS EN ALMACÉN FRIGORÍFICO 

Liña de axuda a investimentos xeradores de emprego, cofinanciada polo fondo europeo de desenvolvemento rexional, no marco do programa operativo feder galicia 2014-2020.

O proxecto para o que se solicitou axuda económica ao IGAPE consistiu na renovación de toda a instalación frigorífica da industria para optimizar a capacidade das 8 cámaras existentes, e reducir o consumo enerxético e a contaminación.

Frigoríficos de Toedo dedícase ao almacenamento de produtos alimenticios conxelados e gracias a inversión realizada renóvase a instalación frigorífica aumentando a capacidade o volume de traballo e por tanto xerando e afianzado o emprego da industria.

 

Unha vez realizados os investimentos a capacidade real das cámaras increméntase un 43 % e tamén se permite un incremento na entrada diaria de mercancías de até un 400 % con un óptimo funcionamento.